Hotels en Hospitality

Doordat wij een hotelbouw of hotelverbouwing zien als zijnde een winkelproces, benaderen wij aanpassingen en een verbouwing van een hotelomgeving op dezelfde wijze als dat wij een winkel aan het verbouwen zijn. Uiteindelijk gaat het om een proces van de aanpassingen, verbouwing of gehele bouw zo soepel als mogelijk is te laten plaatsvinden.  

Door alles op tijd te plannen en aan te laten voeren is de bouwtijd zo minimaal als mogelijk en de overlast ook zo minimaal als mogelijk.  

Wij zijn een bouwkundig adviesbureau die sinds 1999 ketenbedrijven ondersteunt bij hun expansie,  

maar ook bij hun bouw en verbouwingen.  

C-M-C BV is een onafhankelijk bouwkundig adviesbureau. Principieel werken wij niet aan turn-key projecten. Turn-key zorgt er voor dat er geen onafhankelijke beslissing genomen kan worden, omdat er een afweging vanuit een financieel opzicht gemaakt moet worden ten opzichte van een onafhankelijk advies. Van een onafhankelijk advies zal geen sprake zijn wanneer dit een financieel verlies gaat opleveren.  

Wij verzorgen onze werkzaamheden op offertebasis inclusief een open begroting. Dit zorgt ervoor dat het voor u als opdrachtgever helder en duidelijk is wat u van ons kunt verwachten. Meerwerk is ons vreemd, tenzij er vanuit de opdrachtgever drastische wijzigingen worden doorgevoerd. 

Uiteindelijk kost kwaliteit geld, het gaat er alleen om in welke hoedanigheid.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie, neemt u dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen

Leyweg 1481 

2548 AE The Hague 

Tel.: +31 (0)174 – 22 60 55 

E-mail: info@c-m-c.nl