De diensten die C-M-C aanbiedt

C-M-C BV is een onafhankelijk bouwkundig adviesbureau, welke is gestart in 1999 met als doel adviserende ondersteuning te bieden aan (keten)bedrijven op het gebied van bouw-, verbouw en onderhoudsactiviteiten.

De kernactiviteiten van C-M-C

Ontwerpen en (technisch) tekenen
Verzorgen van diverse vergunningen
Opstarten en begeleiden van het bouwproces
Voorbereiden & ondersteuning van het werkproces
Sleutelrol tussen verschillende partijen in het project
Oplossend & pragmatisch vermogen

Bouwkundig advies

Wij zijn een bouwkundig adviesbureau die sinds 1999 ketenbedrijven ondersteunt bij hun expansie, maar ook bij de verbouw van locaties en andere aanpassingsactiviteiten in hun locaties. C-M-C BV is een onafhankelijk bouwkundig adviesbureau. Principieel werken wij niet aan turn-key projecten.

Geen turn-key

Turn-key zorgt er voor dat er geen onafhankelijke beslissing wordt genomen, omdat er een afweging vanuit een financieel opzicht gemaakt moet worden die de turn-key partij altijd in de portemonnee zal raken, waardoor van een onafhankelijk advies geen sprake meer zal zijn.

Helderheid

Wij verzorgen onze werkzaamheden op offertebasis inclusief een open begroting.

Dit zorgt ervoor dat het voor u als opdrachtgever helder en duidelijk is wat u van ons kunt verwachten. Meerwerk is ons vreemd, tenzij er vanuit de opdrachtgever drastische wijzigingen worden doorgevoerd.

Beheer & Onderhoud

Wij werken voor verschillende opdrachtgevers, allen met een eigen karakter en visie. Duurzaamheid zien wij ook in de samenwerking, als rode draad, waarbij de discussie mag worden aangegaan omtrent prijzen en materialen. Daarbij mag C-M-C BV meedenken in verbeteringen in het totaal en niet alleen in de directe kostenbesparing.

Geen verrassingen

Wij rekenen een vast bedrag per winkel per maand en daarom weet u als organisatie wat u jaarlijks kwijt bent aan beheerkosten.

Duurzaamheid

Daarbij mag C-M-C BV meedenken in verbeteringen in het totaal en niet alleen in de directe kostenbesparing.

Kantoor en Hospitality

Doordat wij een hotelbouw of hotelverbouwing zien als zijnde een winkelproces, benaderen wij aanpassingen en een verbouwing van een hotelomgeving op dezelfde wijze als dat wij een winkel aan het verbouwen zijn. Uiteindelijk gaat het om een proces van de aanpassingen, verbouwing of gehele bouw zo soepel als mogelijk is te laten plaatsvinden.

Minimale overlast

Door alles op tijd te plannen en aan te laten voeren is de bouwtijd zo minimaal als mogelijk en de overlast ook zo minimaal als mogelijk.

Open begroting

Wij verzorgen onze werkzaamheden op offertebasis inclusief een open begroting. Dit zorgt ervoor dat het voor u als opdrachtgever helder en duidelijk is wat u van ons kunt verwachten. Meerwerk is ons vreemd, tenzij er vanuit de opdrachtgever drastische wijzigingen worden doorgevoerd

Meer dan bouwtekeningen

De ideale bouwkundige adviseurs

Het voorbereiden of ondersteunen van het daadwerkelijke werkproces.

te weten het schrijven van de werkomschrijvingen, het maken van een planning van het werk, het budgetteren en het bewaken van de kosten en risico’s. We plannen sessies met belanghebbende, bewaken de tijd, kwaliteit en financien. Uw problemen zijn onze zorgen.

Verzorgen van diverse vergunningen

Bijvoorbeeld voor ontwikkelings- en bestemmingswijzigingen, sloopvergunningen, nutsaansluitingen. Maar ook herzorgen van WABO (bouwkundige) Omgevingsvergunningen. Bijvoorbeeld voor nieuwbouw van (winkel)locaties, dakkapellen, constructieve uitbreidingen, garages, kantoren, nieuwbouwwoningen op privéterreinen, hotels en restaurants. Kortom, elke (bouw)activiteit waarvoor een vergunning nodig is.

Sleutelrol, pragmatisch en oplossingsvermogen

Tussen gemeente, brandweer, aannemers, installateurs, constructeur, externe architect en de zo belangrijke juridische regels. Voorts bieden wij een oplossend en pragmatisch vermogen. Alternatieve oplossingen zullen worden toegepast en implementatie van kennis uit eerdere projecten.

Enkele ketenbedrijven die gebruik maken van onze diensten