C-M-C BV is een onafhankelijk bouwkundig adviesbureau, welke is gestart in 1999 met als doel adviserende ondersteuning te bieden aan (keten)bedrijven op het gebied van bouw-, verbouw en onderhoudsactiviteiten.

De kernactiviteiten van C-M-C BV

  • Ontwerpen en (technisch) tekenen van het werk voor (keten)bedrijven, constructeurs en bouwers. 
  • Verzorgen van WABO (bouwkundige) Omgevingsvergunningen.Bijvoorbeeld voor nieuwbouw van (winkel)locaties, dakkapellen, constructieve uitbreidingen, garages, kantoren, nieuwbouwwoningen op privéterreinen, hotels en restaurants. Kortomelke (bouw)activiteit waarvoor een vergunning nodig is. 
  • Diverse andere vergunningen voorbereiden en aanvragen. Bijvoorbeeld voor ontwikkelings- en bestemmingswijzigingen, sloopvergunningen, nutsaansluitingen, etc. 
  • Het opstarten en begeleiden van het (bouw)proces, waarbij een nauwkeurige inventarisatie van de wensen van de opdrachtgever wordt gemaakt. Dit wordt omgezet in een werkbaar organisatiedocument dat de feitelijke besprekingen van het werk ondersteunt en versterkt. 
 • Het voorbereiden of ondersteunen van het daadwerkelijke werkproces, te weten het schrijven van de werkomschrijvingen, het maken van een planning van het werk, het budgetteren en het bewaken van de kosten en risico’s;
  • Monitoring van het totale project, directievoering ten behoeve van het uitvoeringsproces en bewaken van tijd, kwaliteit en financiën; 
  • Bewerken van de specificaties van toegepaste materialen (technisch, kwaliteit en kleur); 
  • Tijdens het proces regelmatig bouwsessies met alle deelnemende partijen; 
  • Aanwezig zijn bij de pre- en fysieke overdracht van het project. 
 • C-M-C BV vervult een sleutelrol tussen de verschillende partijen in het project. Tussen gemeente, brandweer, aannemers, installateurs, constructeur, externe architect en de zo belangrijke juridische regels. 
 • Voorts bieden wij een oplossend en pragmatisch vermogen. Alternatieve oplossingen zullen worden toegepast en implementatie van kennis uit eerdere projecten. 

Onafhankelijk, doordat wij geen binding hebben met marktpartijen en ook bewust geen turn-key projecten verzorgen. Turnkey zorgt er in onze ogen voor dat er geen onafhankelijke beslissingen worden genomen, omdat er altijd een afweging vanuit een financieel opzicht wordt gemaakt. Vaak ten nadele van de opdrachtgever. 

Heeft u vragen of wenst u meer informatie, neemt u dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen

Leyweg 1481 

2548 AE The Hague 

Tel.: +31 (0)174 – 22 60 55 

E-mail: info@c-m-c.nl