Project kopersbegeleiding -

Arcade mensen en wonen

Voor deze grote woningcorporatie in het Westland is C-M-C als koperbegeleider vebonden aan het project 4Young te 's-Gravenzande. Dit project is opgebouwd uit huur - en koopwoningen en speciaal ontwikkeld voor jongeren/starters. Voor de 18 koopappartementen heeft C-M-C de kopersbegeleiding verzorgd. De voorbereidingen voor de kopersgesprekken zijn gestart in februari 2010. In nauwe samenwerking met Arcade en Aannemerbedrijf Weba zijn de wensen van de kopers zo goed als mogelijk gerealiseerd. Het resultaat is zeer fraai en door de bewoners enthousiast ontvangen. Het gebouw is in mei en juni 2011 opgeleverd.