Technisch beheer

Het technisch beheer van een VvE zit in ons DNA. Zoals wij bij het begeleiden van kopers of huurders alleen maar genoegen nemen met het beste, doen wij dat met VvE’s ook. Wij kennen de beheerders van appartementencomplexen, wij kennen alle aannemers, loodgieters etc., wij kennen de wetten en regels en wij kennen de bewoners. Die kennis tezamen zorgt ervoor dat wij ons bij het technisch beheer van VvE’s als een vis in het water voelen.  Wij zijn complementair aan het bestuur en de administratief beheerder.

De diensten die wij u kunnen leveren zijn:

  • Het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP).
  • Opstellen van jaarplannen
  • Adviseren voor reserveringen
  • Verzorgen van de dagelijkse meldingen
  • Controleert facturen van de uitgevoerde werkzaamheden
  • Voorbereiding groot onderhoud
  • Begeleiding groot onderhoud
  • Verzorgen en beheren van onderhoudscontracten van technische installa­ties
  • Technische begeleiding van de schadeafwikkeling